Hoogeloon, Hoofdstraat 68 Protestantse Kerk    Hoogeloon - Eersel Eersel, Markt 38

Welkom

Geschiedenis

Agenda

Activiteiten

Kerkdienstenrooster

Bloemen

Bloemschikken

kerkblad

Kerkdiensten Audio

Contact opnemen

Preken

Diaconie

Visie en beleid

Kerkverhuur

Zaalverhuur

ANBI gegevens

Info van Bergeijk

Info van Bladel

Gemeenten Regio

Links

   

 

Zoeken met Google:

 

Telechia: een project van de stichting IDEE


 


IDEE/Telechia na 22 jaar beëindigd

IDEE, de Interkerkelijke Diaconie groep Eersel heeft in goed overleg met de contacten in het Roemeense Telechia het project per 1 april 2014 beëindigd. De gelijknamige stichting werd opgeheven. Gedurende meer dan 20 jaar is veel tot stand gebracht, zijn vriendschapsbanden ontstaan en mochten wij voortdurend rekenen op de (financiële) steun van onze kerk,de parochie en de Eerselse gemeenschap. Met de agrariërs, het onderwijs, de vrouwengroep, de kerk en het regionale ziekenhuis zijn veel projecten gerealiseerd en maatschappelijke en kerkelijke activiteiten ondersteund, die het algemeen belang van Telechia beoogden. Vaak met goederen, dan weer met directe financiële ondersteuning. Het arme en achtergebleven gebied zoals wij dat leerden kennen is allengs in ontwikkeling geraakt, o.a. door het Roemeense lidmaatschap van de EU. In 2014 zijn de laatste financiële middelen ter beschikking gesteld aan o.a. de studenten (studiefonds), de school, vrouwengroep, kerk en zomerkamp. Wat blijft zijn de goede herinneringen aan de gemeenschap daar, de lange reizen, het werk dat door vrijwilligers is verzet. De foto’s op deze site geven sfeerbeelden weer van ruim 20 jaar IDEE/Telechia.

 

Beelden spreken

Deze en volgende pagina’s laten iets zien van de ontwikkelingen in Telechia tijdens de projectperiode.

Door op de foto's te klikken kunt u ze vergroot bekijken.

Zicht op Telechia.gif

Zicht op Telechia

Werk op land.gif

Hard werk op het land

Zo gaat dat.gif

Zo gaat het ook nog

 

 

De kerk

De kerk in Telechia is een protestantse. De pastorie is door het kerkbestuur opgeknapt. Er woont sinds september 2011 een nieuwe predikant Hunor, met zijn jonge gezin. Een bijgebouwtje is omgebouwd tot gebedshuis "prayerhouse" en multifunctionele ruimte. Daar worden ’s winters kerkdiensten gehouden omdat de kerk moeilijk verwarmbaar is. De kerk is in 2010 na restauratie feestelijk in gebruik genomen. In de zomer van 2011 werd het gebouw echter getroffen door blikseminslag met ernstige schade binnen en buiten als gevolg. Tijdens najaarsbezoek van 2011 bleek het bijna volledig hersteld.

Start drainage.gif

Start drainage werkzaamheden

Prayerhouse.gif

Het Prayerhouse

Aanpakken!.gif

Aanpakken!

 

Jaarlijks geven de RK Willibrorduskerk en de diaconie van de Protestantse kerk Hoogeloon-Eersel een bijdrage in de kosten van het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugd in Telechia. In het jaar 2011 was het weer een groot succes met medewerking van de predikant, leraressen van de school, jonge mensen uit het dorp en veel moeders die zorgden voor een warme maaltijd.

Drainagebuizen aangebracht.gif

Drainagebuizen aangebracht

Aanpak vocht in kerkGrt.jpg

Aanpak vocht in kerk

ZomerkampGrt.jpg

Zomerkamp

Veel plezierGrt.jpg

Veel plezier

Afsluiting zomerkampGrt.jpg

Afsluiting zomerkamp

Lekkers.gif

Op bezoek

 

 

De vrouwengroep

De dames van de vrouwengroep leveren nog steeds een positieve bijdrage aan de plaatselijke gemeente. Doen veel aan maatschappelijk werk zoals het verstrekken van voedselpakketten aan arme gezinnen en ouderen, het bezoeken van zieken in het ziekenhuis. Kleding die uit Eersel werd gebracht is door de vrouwengroep voor een lage prijs verkocht en de opbrengst is geschonken aan de kerk. Van IDEE ontvangt men jaarlijks een bedrag voor een gezamenlijk uitje wat erg op prijs wordt gesteld en tijdens het laatste uitje sprak men gezamenlijk de woorden “God Bless the Eersel people” iedere keer als men uit de bus stapte. De vrouwengroep voelt zich ook verantwoordelijk voor de maaltijden en het verblijf van de groep tijdens de jaarlijkse bezoeken. Hun gastvrijheid is altijd hartverwarmend.

 

Onze gastvrouwen.gif

Onze gastvrouwen

Koekjes.gif

Zoete koekjes

Vrouwengroep.gif

Vrouwengroep

 

 

De school

Het aantal kinderen dat in Telechia de school bezoekt groeit nog steeds, ook een aantal zigeunerkinderen komt dagelijks naar school. Het nieuwe lokaal op de bestaande bouw is aan de buitenkant klaar en geverfd. Voor de inrichting heeft de overheid geen geld en de vooruitzichten zijn ook niet gunstig. De gymzaal wordt daarom nog steeds gebruikt als klaslokaal voor de allerkleinsten. Een voorstel van IDEE om te helpen met de inrichting van het nieuwe klaslokaal werd afgewezen met de opmerking dat dit een taak voor de overheid is.
Op het schoolplein zijn speeltoestellen (gefinancierd door IDEE) geplaatst. Het resultaat mag er zijn, dit geldt ook voor de leraressenkamer die opnieuw is ingericht met meubels gebracht door IDEE. Het personeel is er erg blij mee.

 

Voor het schooljaar 2011 is er weer geholpen met leermiddelen en een bijdrage van € 200,- in de kosten van een schoolreisje, zodat de ouderbijdrage wat minder kon worden.

Spelen bij school in Brates.gif

Spelen bij school in Brates

Nog een voorbeeldGrt.jpg

Nog een voorbeeld

School.gif

School

Schoolreisje.gif

Schoolreisje

Op de bootGrt.jpg

Op de boot

Met allenGrt.jpg

Met z'n allen

 

 

Voortgezet onderwijs

Leerlingen van 10 tot 14 jaar gaan naar de hogere klassen van de basisschool in Brates. Het vervolgonderwijs genoot vroeger weinig aanzien in Telechia. IDEE is in 2005 gestart met het project “Kansen voor kinderen”. Elke jongere, die naar het voortgezet onderwijs ging kreeg een toelage van € 200,- per studiejaar over een periode van maximaal 5 jaar ter compensatie voor extra reis- of verblijfkosten elders. De bedoeling was ongeveer de helft van die kosten te vergoeden. Vanaf het studiejaar 2011/2012 is de bijdrage € 300,- dit vanwege de gestegen kosten. Dit studiejaar zijn er 15 deelnemers.

Mevrouw Finta Luzca, verzamelt inschrijfformulieren en schoolinformatie, de burgemeester controleert of de studenten ingeschreven staan in de gemeente Telek en de vaste tolk van IDEE, Török Katalin, doet dat met informatie van de school. Sinds enkele jaren worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met studenten en/of ouders. Sommige studenten wonen elders en komen alleen in de schoolvakanties naar huis. De ontmoetingen zijn zeer informatief en worden van weerszijden erg gewaardeerd.

Oudercommissie en tolk.gif

Oudercommissie en tolk

Studiegroep gesprek met oudersGrt.jpg

Studiegroep gesprek met ouders

Overleg burgemeesterGrt.jpg

Overleg burgemeester

 

 

Landbouw

Telechia is een agrarisch dorp, met een belangrijke aardappelteelt en in minder mate verbouw van suikerbieten en graan. Boeren hebben verder wat koeien, varkens en schapen. Er wordt zo’n 300 hectare aardappelen verbouwd. Ongeveer 20 ton aardappelen per ha. kunnen worden verkocht. Het was een slecht agrarisch jaar vanwege de overvloedige regenval. Het is niet gelukt om ze een cursus te laten volgen ter versterking van hun positie op de Europese markt.

Poten van aardappelen.gif

Poten van aardappelen

Verkoop aardappelen.gif

Verkoop van aardappelen

Verkoop zadenGrt.jpg

Verkoop zaden

 

Melkveehouders

De melkveehouders hadden problemen, Uitblijven van betaling door de afnemer heeft geleid tot onenigheid tussen de boeren. Enkele (grotere) boeren leverden hun melk als eerste aan een andere melkfabriek en eisten van het zittende bestuur compensatie voor de niet betaalde melk. IDEE probeerde te bemiddelen via een Roemeense landbouwdeskundige, maar dit bleek uiteindelijk niet nodig.

Moderne melkinstallatie.gif

Moderne melkinstallatie in naburig dorp

Maar het gaat ook nog zo.gif

In Telechia gaat het nog zo

Zelf je melk brengen.gif

Zelf je melk brengen

 

 

Zigeuners

Zigeuners vormen een minderheid in Telechia en staan niet hoog aangeschreven. IDEE zorgt ervoor dat de kinderen voorzien worden van kleding.

Zigeunerfamilie.gif

Zigeunerfamilie

Met boerenkar.gif

Met boerenkar

Zelfbouw door zigeunergezin.gif

Zelfbouw door zigeunergezin

 

 

Kerstpakketten

De kerstpakkettenactie in het najaar van 2011 heeft weer voldoende opgebracht om 320 pakketten van € 6,- per stuk samen te stellen. De inhoud (levensmiddelen) op advies van de vrouwengroep, werd door hen in de plaatselijke winkel gekocht en verdeeld. Deze attentie wordt nog steeds zeer gewaardeerd!

Kerstpakketten.gif

Kerstpakketten

Tekenen voor ontvangst.gif

Tekenen voor ontvangst

Naar huis.gif

En dan naar huis

 

 

Ziekenhuis

Een aantal jaren geleden bezochten wij een Regionaal ziekenhuis in SF Gheorghe, de inrichting daar was erbarmelijk. IDEE kon de afgelopen jaren grote hoeveelheden bedden, nachtkastjes, rol/postoelen, rollators, stoelen, tafels, badkamermaterialen,pedaalemmers, serviesgoed, verbandmiddelen, kleding voor verpleegkundigen e.a. personeel naar het ziekenhuis brengen. Al dit materiaal is geschonken door zorginstellingen uit onze omgeving. In het ziekenhuis is men erg enthousiast en content met de gebrachte materialen. De nieuwgebouwde vleugels van het ziekenhuis zien er keurig uit, een schril contrast met het oude deel. In het voorjaar 2012 gaat er weer een groot transport met bedden en andere materialen voor o.a. de gynaecologische en chirurgische afdeling naar het ziekenhuis. Men is nog steeds op zoek naar goede tensiemeters en thermometers.

Bedden en nachtkastjesGrt.jpg

Bedden en nachtkastjes

Sfintu GheorgheGrt.jpg

Jaren '50!

Dit spreekt voor zichGrt.jpg

Dit spreekt voor zich

 

 

IDEE DANKT IEDEREEN DIE DIT WERK MOGELIJK HEEFT GEMAAKT!